Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest Pn cze 25, 2018 1:24 pmUtwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1052 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 71  Następna strona
 Najpiękniejsze modlitwy i cytaty świętych 
Autor Wiadomość
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Najpiękniejsze modlitwy i cytaty świętych
"Nadchodzi pełnia czasów i dla spełnienia tej misji nie pojawia się jakiś geniusz filozoficzny, taki jak Platon czy Sokrates; nie pojawia się też na ziemi jakiś potężny zdobywca, taki jak Aleksander. W Betlejem rodzi się Dziecię. Jest Odkupicielem świata; ale zanim zacznie mówić, miłuje czynem. Nie przynosi ze sobą żadnej magicznej formuły, bo wie, że zbawienie, które ofiaruje, powinno przejść przez serce człowieka. Jego pierwsze czyny to śmiech, dziecięcy płacz, bezbronny sen wcielonego Boga: żeby nas rozkochać, żebyśmy umieli wziąć Go w ramiona."
sw. Josemaria Escriva


Śr sty 15, 2014 6:08 pm
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Najpiękniejsze modlitwy i cytaty świętych
"Raz jeszcze zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest właśnie chrześcijaństwo. Jeśli chrześcijanin nie miłuje czynem, przegrywa jako chrześcijanin, czyli przegrywa również jako osoba. Nie możesz myśleć o innych tak, jakby byli tylko liczbami albo stopniami, po których ty możesz piąć się w górę; albo tłumem, który można porywać lub upokarzać, któremu można schlebiać lub nim pogardzać, zależnie od okoliczności. Myśl o innych - przede wszystkim o tych, którzy są obok ciebie - jako o dzieciach Bożych, którymi są, z całą godnością tego cudownego tytułu."
sw. Josemaria Escriva


Cz sty 16, 2014 8:54 pm
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Najpiękniejsze modlitwy i cytaty świętych
"Powinniśmy postępować jak dzieci Boże wobec dzieci Bożych: nasza miłość ma być miłością ofiarną, codzienną, złożoną z tysiąca drobnych gestów zrozumienia, cichego poświęcenia, oddania, którego nie widać. To właśnie jest ów bonus odor Christi sprawiający, że ci, którzy żyli wśród naszych pierwszych braci w wierze mówili: patrzcie, jak oni się kochają!"
sw. Josemaria Escriva


Pt sty 17, 2014 10:24 pm
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Najpiękniejsze modlitwy i cytaty świętych
"Pokorny uważa swoje osiągnięcia za podarunek łaski."
św. Maksym Wyznawca (+ 662)


N sty 19, 2014 9:53 pm
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Najpiękniejsze modlitwy i cytaty świętych
"Kiedy wspominasz swoje minione życie, bez troski i ofiary, zastanów się, ile czasu straciłeś i jak możesz to nadrobić: poprzez pokutę i większe oddanie się."
sw. Josemaria Escriva


Pn sty 20, 2014 4:52 pm
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Najpiękniejsze modlitwy i cytaty świętych
"Bóg nie potrzebuje naszych dzieł, lecz jedynie naszej miłości.'
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus


Wt sty 21, 2014 11:05 am
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Najpiękniejsze modlitwy i cytaty świętych
«Nadzieja» rzeczywiście stanowi centralne słowo wiary biblijnej — do tego stopnia, że w niektórych tekstach słowa «wiara» i «nadzieja» wydają się być używane zamiennie i tak List do Hebrajczyków z «wiarą pełną» ściśle łączy «niewzruszone wyznanie nadziei» (por. 10, 22. 23). Również gdy Pierwszy List św. Piotra wzywa chrześcijan, by byli zawsze gotowi do dawania odpowiedzi na temat logosu — sensu i racji ich nadziei (por. 3, 15), «nadzieja» odpowiada «wierze». To, na ile świadomość pierwszych chrześcijan, że otrzymali w darze niezawodną nadzieję, była decydująca, jest widoczne również tam, gdzie chrześcijańska egzystencja jest zestawiona z ich życiem zanim przyjęli wiarę, lub z sytuacją wyznawców innych religii. Paweł przypomina Efezjanom, że zanim spotkali Chrystusa, byli jakby «nie mający nadziei ani Boga na tym świecie» (Ef 2, 12).
Encyklika Spe salvi


Śr sty 22, 2014 2:02 pm
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Najpiękniejsze modlitwy i cytaty świętych
MIŁOŚĆ W PRAWDZIE, której Jezus Chrystus stał się świadkiem przez swoje życie ziemskie, a zwłaszcza przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, stanowi zasadniczą siłę napędową prawdziwego rozwoju każdego człowieka i całej ludzkości. Miłość — «caritas» — to nadzwyczajna siła, skłaniająca osoby do odważnego i ofiarnego zaangażowania się na polu sprawiedliwości i pokoju. To siła, która ma swoje początki w Bogu — odwiecznej Miłości i absolutnej Prawdzie. Każdy znajduje swoje dobro, podejmując plan, który Bóg ma wobec niego, by w pełni go urzeczywistnić: w tym bowiem planie znajduje swoją prawdę, a przyjmując ją staje się wolny (por. J 8, 22). Dlatego obrona prawdy, proponowanie jej z pokorą i przekonaniem oraz świadczenie o niej w życiu stanowią wymagające i nie do zastąpienia formy miłości. Ona bowiem «współweseli się z prawdą» (1 Kor 13, 6).
Encyklika Caritatis in veritate


Cz sty 23, 2014 11:08 am
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Najpiękniejsze modlitwy i cytaty świętych
Co wpadło mi w ręce
http://www.youtube.com/watch?v=Bq8nombULKg
na dobranoc :)


Cz sty 23, 2014 10:43 pm
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Najpiękniejsze modlitwy i cytaty świętych
"Skłaniajcie się zawsze nie ku temu co łatwiejsze, lecz ku temu co trudniejsze; dążcie nie do tego, co przyjemniejsze, lecz do tego, co nieprzyjemne; nie do tego co smakowitsze, lecz do tego, co niesmaczne; nie do tego, co daje spoczynek, lecz do tego, co wymaga trudu; nie do tego, co daje pociechę, lecz do tego, co nie jest pociechą; nie do tego, co większe, lecz do tego co mniejsze; nie do tego, co wzniosłe i cenne, lecz do tegoco niskie i wzgardzone; nie do tego, aby pragnąć czegoś, lecz do tego by nie pragnąć niczego i nie szukać tego co lepsze wśród rzeczy stworzonych, ale do tego, co gorsze. Należy zawsze pragnąc, aby z miłości do Chrystusa dojść do zupełnego ogołocenia, ubóstwa i oderwania się od wszystkiego, co jest na świecie. Aby dusza mogła kosztować słodyczy zjednoczenia z Bogiem."
św. Jan od Krzyża


Pt sty 24, 2014 10:52 am
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Najpiękniejsze modlitwy i cytaty świętych
Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę; autor nieznany.

Zstąpienie Pana do Otchłani
Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań.
Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę.
Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy.
Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy Go praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: „Pan mój z nami wszystkimi!”
I odrzekł Chrystus Adamowi: „I z Duchem Twoim!” A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go mówiąc: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”.
Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem. Oto teraz mówię tobie i wszystkim, którzy będą twoimi synami, i moją władzą rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach: Wyjdźcie! A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: „Niech zajaśnieje wam światło! Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie!
Tobie Adamie rozkazuję: Zbudź się który spisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd! Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba.
Dla ciebie Ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla ciebie Ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla ciebie Ja, który jestem ponad niebiosami, przyszedłem na ziemię i zstąpiłem w jej głębiny. Dla ciebie, człowieka, stałem się jako człowiek bezsilny, lecz wolny pośród umarłych. Dla ciebie, który porzuciłeś ogród rajski, Ja w ogrodzie oliwnym zostałem wydany Żydom i ukrzyżowany w ogrodzie.
Przypatrz się moje twarzy dla ciebie oplutej, bym mógł ci przywrócić ducha, którego niegdyś tchnąłem w ciebie. Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, które zniosłem, aby na twoim zeszpeconym obliczu przywrócić mój obraz.
Spójrz na moje plecy przeorane razami, które wycierpiałem, aby z twoich ramion zdjąć ciężar grzechów przytłaczających ciebie. Obejrzyj moje ręce tak mocno przybite do drzewa za ciebie, który niegdyś przewrotnie wyciągnąłeś swą rękę do drzewa.
Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła mój bok za ciebie, który usnąłeś w raju i z twojego boku wydałeś Ewę, a ta moja rana uzdrowiła twoje zranienie. Sen mojej śmierci wywiedzie cię ze snu Otchłani. Cios zadany Mi włócznią złamał włócznię skierowaną przeciw tobie.
Powstań, pójdźmy stąd! Niegdyś szatan wywiódł cię z ziemskiej ziemi, Ja zaś wprowadzę cię już nie do raju, lecz na tron niebiański. Zakazano ci dostępu do drzewa będącego obrazem życia, ale Ja, który jestem życiem, oddaję się tobie. Przykazałem aniołom, aby cię strzegli, tak jak słudzy, teraz zaś sprawię, że będą ci oddawać cześć taką, jaka należy się Bogu.
Gotowy już jest niebiański tron, w pogotowiu czekają słudzy, już wzniesiono salę godową, jedzenie zastawione, przyozdobione wieczne mieszkanie, skarby dóbr wiekuistych są już otwarte, a królestwo niebieskie, przygotowane od założenia świata, już otwarte".

Tekst zaczerpnięty z Liturgii Godzin, Godzina Czytań.
Kartkę z tymi słowami noszę zawsze w brewiarzu, bym pamiętała, szczególnie w chwilach trudnych, że Bóg jest dla mnie Jedyny.


So sty 25, 2014 11:44 am
Milczek
Milczek

Dołączył(a): Wt cze 24, 2014 1:29 pm
Posty: 1
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik w pełnej łączności z papieżem
Odpowiedz z cytatem
Post Dla chwały Pana i naszego zbawienia :)
Witam wszystkich serdecznie,
Zdaję sobie sprawę z tego, że niemal każdy z nas w swoim życiu, prędzej, czy później przechodzi przez taki czas w którym jego relacja z Bogiem zaczyna się psuć, przestaje być taka jak dawniej, traci swą głębokość i wyrazistość. Ja osobiście taki trudny okres właśnie mam i dlatego wiedząc jak bardzo potrafi to człowieka złamać, zniechęcić, czy też zwyczajnie zasmucić i zdołować, postanowiłem podzielić się modlitwą, którą nie każdy zna, a która to bardzo pomaga mi ten niefajny czas jakoś przetrwać, kroczek po kroczku odnawiając tą nić porozumienia i bliskości z Bogiem. Jest to modlitwa z obietnicą, więc gorąco zachęcam również i was samych, abyście ją innym polecali. Oto ona:
Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa

Odmawia się na zwykłym różańcu, złożonym z pięciu dziesiątków.

Ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa Siostrze Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery.
Można rozpocząć modlitwą:

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.
Przepuść, zlituj się, mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach; Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.
Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.
Na dużych paciorkach:
Przez Niepokalane Serce Marii Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa Na uleczenie ran dusz naszych.
Na małych paciorkach:
O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia! Przez zasługi Twoich Świętych Ran.
Na zakończenie koronki odmówić trzy razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa Na uleczenie ran dusz naszych.
I jeszcze druga, którą także często odmawiam:
Koronka Do Najdroższej Krwi Chrystusa
Na dużych paciorkach:
"O Jezu, okryj Twoją Przenajświętszą Krwią cały świat! Obmyj wszystek brud grzechowy i odnów świat przez Ducha Świętego".
Na małych paciorkach:
"O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twojej Najdroższej Krwi".
Życzę wszystkim silnej obecności Boga podczas odmawiania tych modlitw i wielu wspaniałych łask. :)


Wt cze 24, 2014 1:56 pm
Zobacz profil
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Najpiękniejsze modlitwy i cytaty świętych
"Szukajcie takiego skarbu, żebyście byli bogaci wewnętrznie. To, co ma wielka cenę, nazywa się drogim - i słusznie. Zauważcie, jak się mówi: to jest droższe niż tamto. Otóż czy jest coś droższego niż miłość bracia moi? Jak jest jej cena?
Ceną pszenicy są pieniądze,
ceną pola - srebro,
ceną perły - złoto, cena miłości - ty sam.
Jeśli chcesz posiąść pole, klejnoty, bydło, zastanawiasz się jak to kupić, szukasz u siebie pieniędzy. Jeśli chcesz posiąść miłość, szukaj samego siebie, a znajdziesz siebie. Czy boisz się oddać siebie, aby się nie zmarnować? Właśnie jeśli się nie oddasz, zgubisz siebie. Sama miłość mówi ustami Mądrości, toteż nie przestrasz się jej słów : Daj samego siebie! Jeśli ktoś chce Ci sprzedać pole, powiada ci: Daj mi swoje złoto. Słuchaj co powiada miłość ustami Mądrości: Synu daj mi swoje serce (Prz 23, 26)."

Myśli św. Augustyna.
przekład Jacek Salij OP.


Wczoraj wróciłam z rekolekcji. Odprawiłam Syntezę klasyczną, czyli czyli cztery tygodnie rekolekcji ignacjańskich.
Teraz dostrzegam jak wielkim darem Bożym było życie św. Ignacego z Loyoli, i jak wielka miłością Boga do człowieka są Ćwiczenia duchowe, które św. Ignacy napisał z łaski Pana i pod wpływem Ducha Św.

Bóg tak bardzo nas szuka, trudzi się nieustannie...dla mnie, dla Ciebie.
Prosi "Synu daj mi swoje serce"...jeśli chcesz.


Cz lip 10, 2014 11:12 am
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Najpiękniejsze modlitwy i cytaty świętych
"Mocna, jak śmierć, jest miłość (Pnp 8,6).Bracia, któż oprze się śmierci? Ona większa jest niż ogień, niż burze morskie, niż żelazo, większa niż potęgi i królowie. Przychodzi śmierć i któż jej się sprzeciwi? Na nią nie ma mocnych. Ze względu na tę moc, miłość zabija to, czym byliśmy, abyśmy sie stali tym, czym nie byliśmy. Miłość sprawia w nas swojego rodzaju śmierć. Umarł na nią ten który mówi: Świat został dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata (Ga 6,14). Umarli w ten sposób ci, o których powiedziano: Umarliście bowiem i życie ukryte jest wraz z Chrystusem w Bogu (Kol 3.3)."

Myśli św. Augustyna
przekł. Jacek Salij OP


So lip 12, 2014 11:00 am
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Najpiękniejsze modlitwy i cytaty świętych
"Słuchajcie, co sam Pan obiecuje w Ewangelii:
Kto mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego,
a również Ja będę go miłował (J 14,21).
A jeśli Go zapytamy: Co dasz temu, kto cie miłuje?,
odpowie: Objawię Mu siebie. Tęsknijmy z Nim, a ukochamy Go;
pożądajmy Go, jeśli jesteśmy Jego oblubienicą.
Oblubieniec jest nieobecny, zatem oczekujmy Go,
bo nadejdzie Ten, za którym tęsknimy.
Niech się oblubienica nie lęka, że zostanie porzucona.
On zostawił dowód miłości, o którym nie zapomni.
Jaki dowód miłości? Krew swoja przelał.
Jaki dowód miłości? Ducha Świętego posłał.
O takich dowodach miłości mógłby zapomnieć Oblubieniec?
Gdyby nie kochał, takich dowodów by nie dawał.
On już teraz kocha! Obyśmy tylko i my mogli tak kochać!
Nikt nie ma większej miłości niż ten,
kto życie swoje daje za przyjaciół swoich (J 15,13)

Myśli św. Augustyna
przekł. Jacek Salij OP


Pn lip 14, 2014 11:43 am
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1052 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 71  Następna strona


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL