Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest Śr paź 28, 2020 8:38 amUtwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2349 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 157  Następna strona
 Polityka. 
Autor Wiadomość
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Cz mar 08, 2007 7:53 pm
Posty: 2423
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Polityka.
Kwestia pracy parlametarnej to jedno, a kwestia prestiżu, rangi funkcji to drugie. I o to chodzi. I wbrew pozorom nie idzie o nazwisko pana Brauna, bo żadnemu innemu posłowi z tej partii PIS nie oddałby tej funkcji.

Zresztą zaraz się to zobaczy jak Komisja będzie pracować i co zrobi z leżącym w jej szufladach projektem " zatrzymać aborcję"
A i jeszcze jedno, już TK umorzył wniosek posłów poprzedniej kadencji odnośnie aborcji eugenicznej. A uprzedzajac Twoj najczęściej koronny argument co bylo za PO to nadmieniam, że ówcześnie działający TK za prezesury bodajże prof. Zolla wydał orzeczenie przeciwko tzw. aborcji ze względów społecznych.


Pt lis 15, 2019 11:26 am
Zobacz profil
Czuwa nad wszystkim
Czuwa nad wszystkim
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr cze 05, 2002 9:54 pm
Posty: 11741
Lokalizacja: Polska
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Polityka.
A zdajesz sobie sprawę ze nie podejmowane są żadne projekty poprzedniej kadencji? Jak nie udało się procedowac to ładują w koszu. Po raz kolejny pokazujesz braki w wiedzy.
Mogą pracować nad obywatelskimi ale nie musza.

_________________
„Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych.„ -George Orwell, Folwark zwierzęcy


Pt lis 15, 2019 11:34 am
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Cz mar 08, 2007 7:53 pm
Posty: 2423
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Polityka.
No wyobraź sobie , że doskonale zdaję sobie sprawę, mogą ale nie muszą.Jak myślisz jaką decyzję w tej kwestii podejmie obecna pani Przewodniczaca z Lewicy, a jaką przynajmnie probowalby podjąć , o ile czlonkowie PIS u by go nie przeglosowli, ewentualny Przewodniczący z Konfederacji :?:


Pt lis 15, 2019 11:47 am
Zobacz profil
Czuwa nad wszystkim
Czuwa nad wszystkim
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr cze 05, 2002 9:54 pm
Posty: 11741
Lokalizacja: Polska
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Polityka.
Obrazek
Ze tak przypomnę polityków konfederacji.

A co zrobi to zobaczymy. Zwłaszcza ze PiS rownież nie chce tego projektu ruszyć. Pokażcie to w ostatnich 4 latach.

_________________
„Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych.„ -George Orwell, Folwark zwierzęcy


Pt lis 15, 2019 12:02 pm
Zobacz profil
Czuwa nad wszystkim
Czuwa nad wszystkim
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr cze 05, 2002 9:54 pm
Posty: 11741
Lokalizacja: Polska
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Polityka.
I jeszcze jak juz się edukujemy z prac komisji to:
Cytuj:
Regulamin Sejmu
Rozdział 14. Posiedzenia komisji sejmowych

Art. 149. Obradowanie komisji sejmowych na posiedzeniach
Komisje sejmowe obradują na posiedzeniach.
Art. 150. Zadania Prezydium komisji
1. Prezydium komisji kolegialnie kieruje pracami komisji, a w szczególności:
1) opracowuje projekty planów pracy komisji,
2) ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń,
3) czuwa nad przygotowaniem posiedzeń,
4) zapewnia członkom komisji otrzymywanie w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów,
5) wyznacza sprawozdawców (referentów) na posiedzenia komisji.
2. Prezydium komisji, opracowując projekty planów pracy komisji oraz ustalając porządek dzienny posiedzenia, bierze pod uwagę wnioski klubów i kół poselskich oraz poszczególnych posłów.
3. Prezydium komisji informuje Prezydium Sejmu o przebiegu prac komisji.
4. Prezydium komisji może zwrócić się do właściwych organów, instytucji i organizacji o przedstawienie stanowiska w sprawie wniosku lub uwagi wypowiedzianej przez posła w toku posiedzenia komisji.
5. Prezydium komisji podejmuje uchwały większością głosów. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
Art. 151. Posiedzenia komisji sejmowych
1. Komisje sejmowe na swych posiedzeniach w szczególności:
1) rozpatrują projekty ustaw i uchwał,
2) rozpatrują przekazane im uchwały Senatu o wniesieniu poprawek do tekstu ustawy uchwalonej przez Sejm lub jej odrzuceniu oraz wnioski Prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy przez Sejm,
3) rozpatrują i opiniują założenia projektów ustaw i uchwał,
4) rozpatrują sprawozdania i informacje ministrów oraz kierowników naczelnych organów administracji państwowej, a także kierowników innych urzędów i instytucji państwowych,
5) analizują działalność poszczególnych działów administracji i gospodarki państwowej,
6) rozpatrują sprawy związane z wprowadzeniem w życie i wykonywaniem ustaw i uchwał Sejmu, a także z realizacją uchwalonych przez siebie dezyderatów,
7) opiniują, skierowane przez Marszałka Sejmu, wnioski w sprawie wyboru, powołania lub odwołania przez Sejm poszczególnych osób na określone stanowiska państwowe.
2. Do porządku głosowania projektów ustaw i uchwał na posiedzeniu komisji stosuje się odpowiednio art. 50 porządek głosowania,
3. Obradami komisji kieruje przewodniczący; w razie nieobecności przewodniczącego obradami komisji kieruje jeden z jego zastępców.
Art. 152. Terminy posiedzeń komisji sejmowych
1. Posiedzenia komisji odbywają się w terminach określonych przez samą komisję, jej prezydium lub przewodniczącego.
2. Na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków komisji przewodniczący komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie komisji w celu rozpatrzenia określonej sprawy. Zwołując posiedzenie w tym trybie, przewodniczący komisji wyznacza termin posiedzenia tak, aby posiedzenie odbyło się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. Prezydium Sejmu może zwołać posiedzenie komisji w celu rozpatrzenia określonej sprawy, wyznaczając jego termin. Posiedzeniu zwołanemu w tym trybie może przewodniczyć Marszałek Sejmu. Przepisu ust. 5 zdanie drugie nie stosuje się.
4. O terminie i porządku dziennym posiedzenia komisji przewodniczący komisji zawiadamia Marszałka Sejmu, który może nie wyrazić zgody na odbycie posiedzenia komisji.
5. O terminie i porządku dziennym posiedzenia komisji zawiadamia się członków komisji, Prezydium Sejmu, Najwyższą Izbę Kontroli oraz zainteresowane organy państwowe. Zawiadomienie członków komisji powinno nastąpić co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem komisji, na zasadach i w trybie określonych przez Prezydium Sejmu, chyba że posiedzenie zwołane zostało w wyniku decyzji podjętych na posiedzeniu Sejmu.
Art. 153. Sprawozdania, informacje, uczestniczenie na żądanie prezydium komisji
1. Na żądanie prezydium komisji ministrowie oraz kierownicy naczelnych organów administracji państwowej, a także kierownicy innych urzędów i instytucji państwowych są obowiązani przedstawiać sprawozdania i udzielać informacji oraz uczestniczyć w posiedzeniach komisji, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące ich zakresu działania. Osoby te mogą upoważnić pisemnie swego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu.
2. Prezydium komisji lub jej przewodniczący może zaprosić inne osoby niż wymienione w ust. 1 do wzięcia udziału w posiedzeniu w celu złożenia informacji i wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad lub badań komisji.
3. Przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli, który uczestniczy w posiedzeniu komisji, może zgłaszać uwagi do sprawozdań i informacji przedkładanych komisji przez przedstawicieli Rządu bądź inne osoby uczestniczące w posiedzeniu, a na żądanie komisji udziela wyjaśnień w sprawach kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Art. 154. Uczestniczenie posłów w posiedzeniach komisji
1. W posiedzeniach komisji, w tym również zamkniętych, mogą uczestniczyć posłowie niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
1a. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego. Mogą oni zabierać głos w dyskusji.
2. Przepis ust. 1 i 1a nie dotyczy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz komisji śledczych powoływanych na podstawie art. 111 możliwość powołania komisji śledczej, Konstytucji.
2a. W posiedzeniach komisji, na których rozpatrywane są projekty ustaw, mogą, z zastrzeżeniem ust. 2b, uczestniczyć osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową. Mogą one zabierać głos w dyskusji.
2b. Do osób, o których mowa w ust. 2a, przepisy art. 155 zwrócenie uwagi posłowi, odebranie posłowi głosu, ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
2c. Do udziału osób, o których mowa w ust. 2a, w posiedzeniu, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, mają zastosowanie przepisy rozdziału 1a.
2d. Osoby, o których mowa w ust. 2a, nie mają prawa uczestnictwa w posiedzeniach podkomisji.
3. W posiedzeniu komisji, na zaproszenie prezydium komisji lub jej przewodniczącego, mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych oraz eksperci komisji, a także inne osoby.
4. Prezydium Sejmu określa zasady i tryb korzystania przez komisje z opinii i ekspertyz.
5. Na posiedzeniu komisji, za zgodą jej przewodniczącego, mogą być obecni pracownicy biur klubów poselskich oraz dziennikarze prasy, radia i telewizji.
Art. 155. Zwrócenie uwagi posłowi, odebranie posłowi głosu
1. Przewodniczący komisji może zwrócić uwagę posłowi, który w wystąpieniu swoim odbiega od przedmiotu obrad komisji, przywołaniem posła "do rzeczy". Po dwukrotnym przywołaniu posła "do rzeczy" przewodniczący komisji może odebrać głos posłowi.
2. Przewodniczący komisji po uprzednim zwróceniu uwagi ma prawo przywołać posła "do porządku", jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad.
3. W przypadku niezastosowania się przez posła do polecenia przewodniczącego komisji, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący komisji ma prawo ponownie przywołać posła "do porządku", stwierdzając, że uniemożliwia on prowadzenie obrad.
4. Przewodniczący komisji ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia komisji, jeżeli poseł nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i na tym samym posiedzeniu został już upomniany w trybie ust. 3; poseł wykluczony z posiedzenia komisji jest obowiązany natychmiast opuścić salę, w której odbywa się posiedzenie komisji. Jeżeli poseł nie opuści sali, w której odbywa się posiedzenie komisji, przewodniczący komisji zarządza przerwę w obradach.
5. Od decyzji przewodniczącego komisji poseł może odwołać się do prezydium komisji, które niezwłocznie rozstrzyga sprawę. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy poseł nie bierze udziału w posiedzeniu.
6. O sposobie załatwienia odwołania prezydium komisji niezwłocznie zawiadamia komisję, jednak nie później niż na następnym posiedzeniu. Decyzja prezydium komisji jest ostateczna.
Art. 156. Odbycie posiedzenia zamkniętego
1. Komisja może postanowić odbycie posiedzenia zamkniętego, określając osoby, których udział w posiedzeniu jest niezbędny. Ta część posiedzenia, podczas której zapada postanowienie, jest zamknięta.
2. Przewodniczący komisji przyznaje klauzulę tajności dokumentom zawierającym informacje niejawne wytworzonym na posiedzeniu zamkniętym komisji.
Art. 157. Odpowiedzi na wnioski i uwagi w toku posiedzenia
Na wypowiedziane przez posłów w toku posiedzenia komisji wnioski i uwagi uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele organów państwowych, instytucji i organizacji udzielają odpowiedzi na tym samym lub najbliższym posiedzeniu komisji; w uzasadnionych wypadkach odpowiedź ta może być udzielona w formie pisemnej; o treści nadesłanych odpowiedzi przewodniczący komisji informuje komisję na najbliższym posiedzeniu.
Art. 158. Dezyderaty, opinie, sprawozdania, projekty uchwał, rezolucji, apeli, oświadczeń lub deklaracji
1. Komisja uchwala dezyderaty, opinie, sprawozdania, a także projekty uchwał, rezolucji, apeli, oświadczeń lub deklaracji Sejmu. Komisja, w drodze uchwały, może przyjąć do wiadomości przedłożoną jej informację bądź stanowisko.
2. (uchylony).
Art. 159. Dezyderat
1. Dezyderat zawiera postulaty komisji w określonych sprawach i może być skierowany do Rady Ministrów lub poszczególnych jej członków, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prokuratora Generalnego oraz Głównego Inspektora Pracy.
2. Uchwalone przez komisje dezyderaty przedstawiane są przez przewodniczącego komisji Marszałkowi Sejmu, który przesyła je odpowiednim organom.
3. Marszałek Sejmu może zwrócić komisji uchwalony przez nią dezyderat z umotywowanym zaleceniem ponownego rozpatrzenia sprawy; dezyderat ponownie przez komisję uchwalony Marszałek Sejmu przesyła adresatowi.
4. Organ, pod którego adresem uchwalony został dezyderat komisji, ma obowiązek ustosunkować się do niego i pisemnie powiadomić Marszałka Sejmu o zajętym stanowisku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania dezyderatu, chyba że Marszałek Sejmu, na wniosek zainteresowanego organu, po porozumieniu z prezydium komisji, ustali inny termin.
5. Odpowiedzi organów państwowych na dezyderaty oraz informacje tych organów o przebiegu realizacji dezyderatów są rozpatrywane na posiedzeniach komisji.
6. W razie nieotrzymania odpowiedzi w terminie lub uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, komisja może ponowić dezyderat, przedłożyć Marszałkowi Sejmu wniosek o zwrócenie odpowiedzi jako niezadowalającej lub przedłożyć Sejmowi projekt odpowiedniej uchwały lub rezolucji.
Art. 160. Opinia
1. Opinia zawiera stanowisko w określonej sprawie; komisja może przedstawić opinię organom wymienionym w art. 159 dezyderat, ust. 1, a także innym centralnym urzędom i instytucjom państwowym; przepisy art. 159 dezyderat, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
2. Komisja może zwrócić się do adresata opinii o przedstawienie stanowiska w sprawach podniesionych w opinii, jak również o informacje o przebiegu realizacji wniosków wynikających z tej opinii; adresat opinii jest obowiązany na żądanie komisji przedstawić stanowisko w terminie określonym w art. 159 dezyderat, ust. 4; w sprawach tych stosuje się odpowiednio przepisy art. 159 dezyderat, ust. 5 i 6.
Art. 161. Kontrole komisji
1. W sprawach związanych z wprowadzeniem w życie i wykonywaniem ustaw i uchwał Sejmu właściwe komisje przeprowadzają kontrole.
2. W wypadkach gdy problematyka zamierzonej kontroli wiąże się z przedmiotowym zakresem działania także innej komisji, kontrola taka powinna być podjęta we współdziałaniu z zainteresowaną komisją jako kontrola wspólna bądź przy udziale przedstawicieli takiej komisji.
3. Prezydium Sejmu określa ogólne zasady przeprowadzania kontroli.
4. Komisja przeprowadzająca kontrolę określa zakres oraz sposób jej przeprowadzenia.
Art. 162. Sprawozdanie z kontroli
1. Wyniki kontroli, o których mowa w art. 161 kontrole komisji, ust. 1, ujmuje się w sprawozdaniach, które przekazuje się Marszałkowi Sejmu.
2. Marszałek Sejmu zarządza doręczenie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, wszystkim posłom; sprawozdanie może być przedmiotem obrad na posiedzeniu Sejmu.
Art. 162a. Elementy wniosku o kontrolę przez NIK
1. Wniosek komisji o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli powinien zawierać cel i zakres zlecanej kontroli oraz wskazywać podmiot podlegający kontroli.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawiany jest przez przewodniczącego komisji Marszałkowi Sejmu, który przesyła wniosek adresatowi.
3. Marszałek Sejmu może zwrócić komisji uchwalony przez nią wniosek z umotywowanym zaleceniem ponownego rozpatrzenia sprawy; wniosek ponownie uchwalony przez komisję Marszałek Sejmu przesyła adresatowi.
Art. 163. Wspólne posiedzenia komisji
1. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne, którym przewodniczy jeden z przewodniczących komisji.
2. Komisje obradujące wspólnie przyjmują uchwały większością głosów w obecności co najmniej 1/3 liczby członków każdej z uczestniczących w posiedzeniu komisji.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
Art. 163a. Uchwały Komisji
1. Uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 liczby członków komisji, chyba że ustawa lub uchwała stanowi inaczej.
2. W przypadku zgłoszenia na posiedzeniu komisji wniosku w sprawie proceduralnej wniosek taki głosowany jest niezwłocznie. W przypadku uzyskania w głosowaniu nad wnioskiem równej liczby głosów, o przyjęciu albo o odrzuceniu uchwały w tej sprawie rozstrzyga głos prowadzącego obrady, jeżeli nie wstrzymał się on od głosu.
3. W przypadku gdy zaistniały wątpliwości, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy poszczególnymi przepisami projektu, komisja może, na wniosek członka komisji, podjąć w głosowaniu decyzję o powrocie do rozpatrywania danej sprawy.
4. Do głosowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 188 zasady głosowania, ust. 2 pkt 1 i ust. 3.
Art. 164. Sprawozdanie komisji
1. W sprawach przekazanych komisji do rozpatrzenia przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu komisja przedstawia sprawozdanie.
2. Komisje wybierają ze swojego składu sprawozdawcę na posiedzenie Sejmu, który przedstawia w sposób obiektywny wnioski zawarte w sprawozdaniu komisji.
Art. 165. Podkomisje
1. Komisje mogą ze swojego składu powoływać podkomisje, określając ich skład oraz zakres działania; powołanie podkomisji stałej wymaga zgody Prezydium Sejmu.
2. W pracach podkomisji odpowiednie zastosowanie mają przepisy art. 149 obradowanie komisji sejmowych na posiedzeniach, art. 150 zadania Prezydium komisji, art. 151 posiedzenia komisji sejmowych, art. 152 terminy posiedzeń komisji sejmowych ust. 1, art. 154 uczestniczenie posłów w posiedzeniach komisji ust. 1, 1a, 3 i 5, art. 155 zwrócenie uwagi posłowi, odebranie posłowi głosu, art. 156 odbycie posiedzenia zamkniętego i art. 163a uchwały Komisji ust. 1.
Art. 166. Protokół z przebiegu posiedzenia
1. Z przebiegu każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, który stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.
2. Protokół obejmuje krótki opis przebiegu posiedzenia, a w załączniku zredagowany stylistycznie pełny zapis jego przebiegu. Do protokołu załącza się także listy obecności, teksty projektów, przyjętych sprawozdań, uchwał, opinii, dezyderatów oraz teksty poprawek zgłoszonych w formie pisemnej do projektów ustaw i uchwał, teksty przedłożonych odpowiedzi, informacji i innych materiałów.
3. Członek komisji, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do protokołu; o ich przyjęciu lub odrzuceniu decyduje komisja. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, uważa się za przyjęty. Protokół podpisuje przewodniczący obradom komisji oraz sporządzający protokół.
4. W Systemie Informacyjnym Sejmu, o którym mowa w art. 201a System Informacyjny Sejmu, umieszcza się wskazany w ust. 2 pełny zapis przebiegu obrad.
Art. 166a. Zapis przebiegu posiedzenia podkomisji
1. Z przebiegu każdego posiedzenia podkomisji sporządza się zredagowany stylistycznie pełny zapis przebiegu tego posiedzenia, który stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.
2. Do pełnego zapisu przebiegu posiedzenia podkomisji przepisy art. 166 protokół z przebiegu posiedzenia ust. 3 zdanie pierwsze i drugie stosuje się odpowiednio.
3. W Systemie Informacyjnym Sejmu, o którym mowa w art. 201a System Informacyjny Sejmu, umieszcza się wskazany w ust. 1 pełny zapis przebiegu posiedzenia podkomisji.
Art. 167. Wizytacje oraz badania działalności poszczególnych zakładów oraz spółek, przedsiębiorstw komisji
Komisje, na zasadach i w trybie określonych przez Prezydium Sejmu, mogą przeprowadzać w wyznaczonym przez siebie składzie wizytacje oraz badania działalności poszczególnych zakładów oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa, przedsiębiorstw i innych instytucji państwowych.
Art. 168. Sprawozdanie z działalności komisji
1. Na zakończenie kadencji komisja sporządza sprawozdanie ze swojej działalności.
2. Sprawozdanie komisji może być umieszczone w porządku dziennym posiedzenia Sejmu.

I teraz w świetle prawa zastanówmy się co zmieni przewodniczenie komisji.

_________________
„Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych.„ -George Orwell, Folwark zwierzęcy


Pt lis 15, 2019 12:35 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Cz mar 08, 2007 7:53 pm
Posty: 2423
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Polityka.
Jockey miej odwagę powiedzieć wprost o co Ci chodzi a nie przedkładasz zdjęcie. Jak chcesz nazwać posła D. Sośnierza czy innych przedstawicieli tej strony sporu politycznego tak jak nazywają ich szeroko pojęte grupy na lewo to tak zrób, a nie wklejasz coś starając się dać coś do zrozumienia. 8O

A swoją drogą to znamienne , w kontekście tej naszej wymiany zdań odnośnie Komisji i projektu "zatrzymać aborcję". Rozumiem, żeby było jasne, że dla moderatora katolik.pl jest ok.że Komisji przewodniczy przedstawicielka postępu, a nie ci straszni fasz... .

Ad. Link) Zmieni bardzo dużo w wymowie i propagandowo. A to wbrew pozorom bardzo ważne , bo żeby pro choice było sankcjonowane literą prawa najpierw trzeba urobic opinię spoleczną tak jak na Zachodzie.


Pt lis 15, 2019 12:43 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So mar 30, 2019 12:55 pm
Posty: 2415
Lokalizacja: Lublin
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Polityka.
A temat Polityka ponownie zamienił się w hejtowanie i trollowanie Konfederacji... A nie ma tam Jockeyu Dobromira Sośnierza, czasem? Przecież do tej pory cieszyłeś się, że jest w parlamencie.

To zdjęcie pokazuje coś konkretnego? Ten gest kojarzony z jednym panem z wąsami i przy tym śmiech na twarzach. Jakiś żarcik?

W każdym bądź razie na pogrzebie śp. Romana Dmowskiego - jednego z głównych twórców niepodległości Polski też taki gest wykonywano... tak przypominam.

Brakuje mi jeszcze Brauna z jakimiś bolszewikami i masonami - też byłoby dobre.

Andruszkiewicz, Chruszcz, Rzymkowski też byli związani z Młodzieżą Wszechpolską a teraz są w PiS, więc już nie są tacy "źli", "groźni", "faszystowscy".

A Piotrowicz? Prokurator w stanie wojennym, kandydat do TK, Karol Karski, Andrzej Kryże, Wojciech Jasiński, Kaczmarek, Cybulski, Łaniewska, Aumiller... PZPR bis normalnie ;d

Ostatnio też usłyszałem ciekawą hipotezę: Marek Jakubiak był agentem i z agentami z Konfederacji zrobił tak, żeby odsunąć od nich jedynego sprawiedliwego Piotra Marca Liroya. Ten ostatni nie wszedł do sejmu, bo wyszedł z Konfederacji za Jakubiakiem, a tamci się dostali, więc Jakubiak "zrobił swoje".

Można się bawić w szereg niedorzecznych teorii i hipotez jak to mają w naturze zagorzali sympatycy PiS-u, ale sami nie dostrzegają jak mają "bałagan" we własnych szeregach...

_________________
"Cierpliwość jest codzienną formą miłości." - Benedykt XVI


Pt lis 15, 2019 12:51 pm
Zobacz profil
Czuwa nad wszystkim
Czuwa nad wszystkim
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr cze 05, 2002 9:54 pm
Posty: 11741
Lokalizacja: Polska
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Polityka.
Pokazuje jak dziwne osoby są w Konfederacji. I jak dziwna jest to formacja. Juz wystarczy tych dwóch Braun i Korwin żeby nie głosować na te formacje.
A Braun tez juz się popisał
Cytuj:
Grzegorz Braun w środę 13 listopada zgłosił wniosek o przerwę w obradach w celu uzupełnienia porządku dziennego. – Porządek powinien być uzupełniony w trybie pilnym o nadzwyczajną informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji z odpowiedzią na pytanie, czy miasto Wrocław należy jeszcze do Rzeczypospolitej Polskiej – oświadczył Grzegorz Braun. – Ponieważ doniesienia z ostatnich dni i godzin nasuwają zasadne podejrzenie, że działa się tam na podstawie jakiegoś innego prawa. Prawa, które nie jest stanowione i nie obowiązuje na terytorium RP. Ludzie byli bici, gazowani, zamykani – stwierdził poseł. Zaapelował, by dać wyraz woli dekomunizacji.

https://www.wprost.pl/polityka/10269678 ... mswia.html

Sprawdziłem w prasie co tam się stało

https://gazetawroclawska.pl/szesc-osob- ... 1-14577033

A prezydent mówi emocjonalnie https://gazetawroclawska.pl/sutryk-do-n ... 1-14573049
Teraz będzie zarzut ze popieram polityka POKO.

W każdym razie sejm będzie miejscem wielu śmiesznych sytuacji. Będzie znowu kabaret. Jak kiedyś z naćpany Gabrielem Janowskim i t d

_________________
„Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych.„ -George Orwell, Folwark zwierzęcy


Pt lis 15, 2019 1:45 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So mar 30, 2019 12:55 pm
Posty: 2415
Lokalizacja: Lublin
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Polityka.
Rozumiem, że Grzegorz Braun "skompromitował się" też w Twoich oczach jak zrobił takie filmy jak "Luter i rewolucja protestancka" oraz "Zamach Smoleński" czy "Towarzysz generał", "Marsz wyzwolicieli", "Transformacja", "TW Bolek"/ A może tym, że współpracował z Antonim Macierewiczem?

Zawsze się coś "znajdzie". Wielokrotnie wspominasz Magdalenkę czy okrągły stół, a ludźmi, którzy w dużej mierze obnażyli te machlojki komunistów z "elitą Solidarności" byli i Braun i Korwin, których tak nie cierpisz jak diabeł święconej wody.

Wśród tylu przestępstw jakie popełniali politycy na przestrzeni ostatnich lat jakieś szczeniackie zachowania dla zabawy niespełna pewnie 20-letnich młodych ludzi nie robią na mnie wrażenia.

"dziwne osoby" - bo taka Klaudia Jachira, Nowicka, Senyszyn to są ostoje normalności i zdrowego rozsądku.

_________________
"Cierpliwość jest codzienną formą miłości." - Benedykt XVI


Pt lis 15, 2019 2:02 pm
Zobacz profil
Czuwa nad wszystkim
Czuwa nad wszystkim
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr cze 05, 2002 9:54 pm
Posty: 11741
Lokalizacja: Polska
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Polityka.
O czym ty mówisz.
Jak ktoś był związany z opozycją w latach 1981-1989 to doskonale widział że Wałęsa to Bolek. I jaka to rewelacja. Ja o tym czytałem w 1983 w piśmie Solidarności Walczącej. To samo wiem od znajomych żyjących w pomorskim. Tam WZZW mówiły o tym nawet w 1981 jak go wsadzili na stołek przewodniczącego Solidarności. Więc jaka to zasługa Korwina i Brauna?
Kornel Morawiecki w 1989 pisał, że to jest geszeft pomiędzy komuną a ich TW. Czyli dalej nic nowego.
mniszek_pospolity napisał(a):
"dziwne osoby" - bo taka Klaudia Jachira, Nowicka, Senyszyn to są ostoje normalności i zdrowego rozsądku.
A teraz mniszek zacytuje gdzie ja to powiedziałem albo ładnie przeprosi za pomówienia

_________________
„Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych.„ -George Orwell, Folwark zwierzęcy


Pt lis 15, 2019 2:10 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So mar 30, 2019 12:55 pm
Posty: 2415
Lokalizacja: Lublin
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Polityka.
Nie chodzi o samego Bolka, ale ogólnie o okrągły stół i Magdalenkę - a tego np. ja dowiadywałem się z wypowiedzi Korwina i Brauna. JKM też mówił to już w latach osiemdziesiątych. Braun przez swoje kapitalne filmy bardzo wielu Polakom otworzył oczy na to co działo się podczas słynnej transformacji. Nie każdy tak jak Ty miał możliwość czytać o tym w piśmie Solidarności Walczącej, chociażby z tego względu, że nie było go jeszcze na świecie.

Cytuj:
A teraz mniszek zacytuje gdzie ja to powiedziałem albo ładnie przeprosi za pomówienia


Nie żartuj. Zacytuj w takim razie gdzie ja napisałem, że twierdziłeś, że wspomniane osoby przeze mnie są "normalne" i kierują się zdrowym rozsądkiem.Użyłem jedynie porównania: że pomstujesz na Brauna, Korwina ile wlezie, a co w takim razie z wyżej wspomnianymi? Czemu ich nie atakujesz, tylko z jakimś dziwnym uporem sprowadzasz cały temat Polityka do wylewania swoich żali na Konfederację i ogłaszaniu wszem i wobec jakie to nieszczęście, że ktoś taki jak Braun czy JKM funkcjonują w polityce.

_________________
"Cierpliwość jest codzienną formą miłości." - Benedykt XVI


Pt lis 15, 2019 2:48 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So mar 30, 2019 12:55 pm
Posty: 2415
Lokalizacja: Lublin
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Polityka.
I po raz kolejny odsunęliśmy główny temat na boczne tory. Mowa była o tym, że PiS daje stanowisko Przewodniczącego Komisji (wiadomej) Lewicy a skończyło się na Konfederacji (jak bywało już niejednokrotnie w tym temacie).

Aborcja eugeniczna, co tam... Nas katolików chyba ta sprawa fundamentalna powinna interesować i o tych nienarodzonych powinniśmy jakoś "walczyć", ale po tym co wyrabia PiS znowu temat zostanie zamieciony pod dywan jak było zresztą przez ostatnie cztery lata.

A może frustracja PiS-u wynika z ostatnich sondaży? Pisałem wielokrotnie, że pan Kaczyński boi się formacji na prawo od swojej partii. Wystarczyło raptem trzy dni i kilka wystąpień (JKM, Winnicki, Bosak, Braun, Berkowicz, Kulesza) i Konfederacja cieszy się teraz wynikiem jakiego nigdy w sondażach nie miała, tj. 9%! Nie muszę chyba dodawać, że PiS traci...

https://wiadomosci.wp.pl/nowy-sondaz-pis-na-czele-ale-konkurent-rosnie-w-sile-6446266619319937a

_________________
"Cierpliwość jest codzienną formą miłości." - Benedykt XVI


Pt lis 15, 2019 3:42 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So mar 30, 2019 12:55 pm
Posty: 2415
Lokalizacja: Lublin
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Polityka.
No i jest odp. w sprawie zdjęcia, które wstawił Jockey.

Tak jak przypuszczałem: żart i wygłupy. Akurat skrzydło jakie prezentuje Sośnierz i Berkowicz jest najbardziej anty-socjalistyczne w całej Konfederacji. Gdyby to byli jeszcze Winnicki czy Bosak z Ruchu Narodowego, to można by się zastanawiać, ale liberałowie gospodarczy, ekonomiczni i wolnościowcy to przeciwległy biegun do narodowego socjalizmu, więc po prostu zwykła parodia....

https://wiadomosci.wp.pl/kontrowersyjne-zdjecie-politykow-konfederacji-wyglupialismy-sie-6446250222934145a

_________________
"Cierpliwość jest codzienną formą miłości." - Benedykt XVI


Pt lis 15, 2019 3:50 pm
Zobacz profil
Czuwa nad wszystkim
Czuwa nad wszystkim
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr cze 05, 2002 9:54 pm
Posty: 11741
Lokalizacja: Polska
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Polityka.
mniszek_pospolity napisał(a):
Nie chodzi o samego Bolka, ale ogólnie o okrągły stół i Magdalenkę - a tego np. ja dowiadywałem się z wypowiedzi Korwina i Brauna. JKM też mówił to już w latach osiemdziesiątych. Braun przez swoje kapitalne filmy bardzo wielu Polakom otworzył oczy na to co działo się podczas słynnej transformacji. Nie każdy tak jak Ty miał możliwość czytać o tym w piśmie Solidarności Walczącej, chociażby z tego względu, że nie było go jeszcze na świecie.

Różnica jest taka, że Korwin brał udział w wyborach do sejmu kontraktowego w 1989 a Kornel Morawiecki nie. Dlatego Morawiecki jest dla mnie bardziej wiarygodny niż JKM i Braun. Który początki swojej kariery zawdzięcza swojemu krewnemu Juliuszowi. Jak najbardziej z układu postkomunistycznego.
Co do wiedzy to była i jest szeroko dostępna dla tych którzy chcieli i chcą ją zdobyć i nie idą jak lemingi za jedynie słusznymi mediami.
Żeby nie było RM, Nasz Dziennik, WPolityce, WSieci i Gazeta Polska dla mnie też nie są do końca wiarygodne. Nie stawiam równości między nimi a TVN i GW ale również nie zakładam, że sama prawda w nich mówiona.

_________________
„Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych.„ -George Orwell, Folwark zwierzęcy


So lis 16, 2019 12:05 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So mar 30, 2019 12:55 pm
Posty: 2415
Lokalizacja: Lublin
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Polityka.
Owszem, w 1989 roku JKM kandydował do senatu w województwie wrocławskim (jego konkurentami byli kandydaci wspierani przez Komitet Obywatelski i Solidarność). Tak jak zresztą cała rzesza polityków opozycji w tamtych latach. Kornel Morawiecki wystartował rok później w wyborach prezydenckich, później też wielokrotnie próbował. Był "niewybieralny" podobnie zresztą jak JKM przez całe dekady.

Śp. Kornel Morawiecki obok śp. Jana Olszewskiego, śp. Anny Walentynowicz i Andrzej Gwiazda to są dla mnie jak najbardziej wielkie autorytety, ludzie krystaliczni i spoza układu. Na pewno o wiele bardziej zasłużeni dla Polski niż Wałęsa, Kuroń, Michnik, Mazowiecki czy Geremek. Co do tego nie mam wątpliwości. Dlatego po 1989 roku zostali tak zepchnięci na "boczny tor", i mimo że Jan Olszewski był premierem, to wiemy jak to się skończyło. W niczym tym ludziom nie ujmuję.

PiS moim zdaniem osiągnął już apogeum swoich możliwości, same szczyty, i nie jest niczym dziwnym, że z każdym rokiem będzie tracił. I tak osiągnął olbrzymi sukces wygrywając samodzielnie drugi raz z rzędu. Kiedyś wydawało się, że PO będzie rządzić do 2050 roku, bo nie ma innej alternatyw. Oczekiwania i nastroje społeczne mają to do siebie, że jednak ulegają zmianie.

I tak PiS przez wprowadzanie niepopularnych reform traci to poparcie. Teraz będzie zwyżka akcyzy - butelka wódki (0.5 litra) zdrożeje o jakieś 1.30zł., paczka papierosów 1.20zł. - 1.30zł, puszka/butelka piwa 20-30gr. To oczywiście nie są produkty "pierwszej potrzeby", ale tym, którzy palą i w weekend lubią wypić piwo "da po kieszeni" w dłuższej perspektywie. Nie bardzo też chce mi się wierzyć, że chodzi o względy zdrowotne Polaków. Może za to wzrosnąć "szara strefa" i kupowanie przemycanych papierosów z Ukrainy. Trzeba czymś dziury łatać, bo jednak to 500+ nie będzie wiecznie z nieba spadać od tak sobie./

W sprawie 30-krotności ZUS-u odwrócili się od rządu nawet ich koalicjanci z Porozumienia Gowina. Zaś oddanie tej komisji posłance lewicy, która publicznie na antenie w tv mówiła, że "Płód jest płodem, kiedy się rodzimy, stajemy się dzieckiem. Mówimy "narodziny dziecka", świętujemy narodziny dziecka..."


I dlatego stokroć bardziej wolałbym jako Przewodniczącego tej komisji Brauna niż autorkę takich skandalicznych słów. Wprost oznajmia, że jest za aborcją na życzenia do 12 tygodnia ciąży.

Być może w dużym stopniu Konfederacja ma teraz to 9%, bo partie władzy zaczynają się "zużywać", a Morawiecki i Kaczyński też w kampanii obiecywali, że podatków nie będą podnosić.

_________________
"Cierpliwość jest codzienną formą miłości." - Benedykt XVI


So lis 16, 2019 12:40 pm
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2349 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 157  Następna strona


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL