Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest N lip 12, 2020 10:22 pmUtwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2 ] 
 Rozumienie Rz 13,1-7 
Autor Wiadomość
Zagadywacz
Zagadywacz

Dołączył(a): Wt maja 28, 2019 5:20 pm
Posty: 114
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Rozumienie Rz 13,1-7
1.Jak należy rozumieć ten fragment,co znaczy "przeciwstawienie się włądzy"?


Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek - podatek, komu cło - cło, komu uległość - uległość, komu cześć - cześć.


Śr sie 28, 2019 12:48 pm
Zobacz profil
Gaduła
Gaduła

Dołączył(a): Pn sie 18, 2014 7:51 pm
Posty: 655
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Rozumienie Rz 13,1-7
random14 napisał(a):
1.Jak należy rozumieć ten fragment,co znaczy "przeciwstawienie się włądzy"?


Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek - podatek, komu cło - cło, komu uległość - uległość, komu cześć - cześć.

Wykład ks. Wujka:

Werset 13:1. "To jest, wszelki człowiek, który jest pod zwierzchnością, niech będzie poddany i posłuszny swoim przełożonym, tak duchownym jak i świeckim: a nie tylko dobrym i skromnym, ale też i przykrym: kiedy jedno nic nie rozkazują przeciw katolickiej wierze i sprawiedliwości."

Dzieje Apostolskie w rozdziale 4 opisują sytuację, w której Apostołowie Piotr i Jan głoszą Ewangelię i zostają schwytani. Po uwięzieniu stają przed przełożonymi:

"A [przełożeni z Sanhedrynu] przywoławszy ich, nakazali, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im: Rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga bardziej was słuchać niż Boga. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im, a nie znajdując żadnej podstawy do ich ukarania, wypuścili ich ze względu na ludzi, bo wszyscy chwalili Boga za to, co się stało." (Dzieje 4:18-21).

Po niedługim czasie Apostołów znów schwytano. Wówczas anioł wyprowadził ich z więzienia i ponownie stanęli przed przełożonymi:

"Czy nie zakazaliśmy wam surowo, żebyście w tym imieniu nie nauczali? A oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka. Wtedy Piotr i apostołowie odpowiedzieli: Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi." (Dzieje 5:28-29)

Ubiczowano ich i wypuszczono. Po czym Apostołowie oczywiście nadal łamali nakaz władzy i głosili Ewangelię. Dlatego Piotra znów aresztowano:

"W tym czasie król Herod zaczął gnębić niektórych członków kościoła. (2) I zabił mieczem Jakuba, brata Jana. (3) Widząc, że to podobało się Żydom, postanowił schwytać także Piotra. A były to dni Przaśników. (4) Kiedy go schwytał, wtrącił go do więzienia i oddał pod straż szesnastu żołnierzom, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. (5) Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a kościół nieustannie modlił się za niego do Boga. (6) A tej nocy, kiedy Herod miał go wydać, Piotr spał między dwoma żołnierzami, związany dwoma łańcuchami, a przed drzwiami strażnicy strzegli więzienia. (7) Wtedy zjawił się anioł Pana i w więzieniu zajaśniało światło. Trącił Piotra w bok i obudził go, mówiąc: Wstań szybko. I opadły łańcuchy z jego rąk. (8) I powiedział do niego anioł: Przepasz się i włóż sandały. Tak też zrobił. I powiedział mu: Narzuć płaszcz i chodź za mną. (9) Piotr więc wyszedł i udał się za nim, a nie wiedział, że to, co się działo za sprawą anioła, działo się naprawdę, lecz sądził, że to widzenie. (10) A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy, która prowadzi do miasta, a ta sama się przed nimi otworzyła. Kiedy wyszli i przeszli jedną ulicę, natychmiast anioł odstąpił od niego. (11) Kiedy Piotr doszedł do siebie, powiedział: Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski." (Dzieje 12:1-11)

Skonfrontujmy powyższe z Listem do Rzymian 13:1-7. Gdyby Apostołowi Pawłowi chodziło o BEZWZGLĘDNE posłuszeństwo władzy, to Apostoł Piotr musiałby zawrócić do więzienia i z powrotem położyć się między żołnierzami. Bo przecież ucieczka z więzienia jest przestępstwem. Jednak jest całkowicie jasne, że Pawłowi chodziło o WZGLĘDNE posłuszeństwo, gdzie granicą jest warunek podany przez ks. Wujka: "kiedy jedno nic nie rozkazują przeciw katolickiej wierze i sprawiedliwości".

Ktoś powie: ale podatki też są niesprawiedliwe, to co, nie mamy ich płacić? Z podatkami jest tak, że Pan Jezus nakazał je płacić.

"A gdy przyszli do Kafarnaum, podeszli do Piotra poborcy podatku i zapytali: Czy wasz nauczyciel nie płaci podatku? (25) On odpowiedział: Płaci. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemscy pobierają cło albo podatek? Od swoich synów czy od obcych? (26) Piotr mu odpowiedział: Od obcych. I powiedział mu Jezus: A więc synowie są wolni. (27) Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę, weź pierwszą złowioną rybę i otwórz jej pyszczek, a znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie." (Mat. 17:24-27)

Jak królowie ziemscy biorą podatki od poddanych, ale nie od siebie i swych rodzin, tak też Król Jezus i Jego rodzina nie muszą płacić podatku, bo wszystko należy do Boga. "Ale żebyśmy ich nie zgorszyli" - tłumaczy Jezus, zapłaćmy im. W ten sposób Pan daje przykazanie, żebyśmy zawsze płacili władzom ziemskim podatki, żeby ich nie gorszyć sprawami finansowymi. Bo służba duchowa nie polega na oporze wobec systemu finansowego świata doczesnego, tylko na duchowej przemianie ludzi, by można ich było wpuścić do świata przyszłego, gdzie podatków nie będzie w ogóle. Po co walczyć o podatki, skoro świat doczesny z jego podatkami i niewolnictwem zaraz przeminie? Gdyby chrześcijanie skupiali się na stawianiu oporu z powodu ucisku finansowego, a przecież też ucisku niewolniczego itd., to poganie prześladowaliby chrześcijan nie za wiarę, ale za sprawy przemijające. Byłoby to wbrew planowi Boga, któremu chodzi o zbawienie, o to, by ludzie nawracali się i odnawiali duchowo. Gdyby chrześcijanie walczyli z systemem podatkowym, to poganie, którym pasuje bieżący system finansowy, nie chcieliby się nawracać, ale nie z powodu duchowości chrześcijańskiej, tylko z powodu walki chrześcijan z systemem podatkowym. Podobnie pogańscy właściciele niewolników nie chcieliby się nawracać, ale nie z powodu orędzia ewangelicznego, tylko z powodu tego, że chrześcijanie chcą politycznie (lub zbrojnie) zlikwidować system niewolniczy. Dlatego chrześcijanie pierwszych wieków zawsze płacili podatki i nigdy nie wystąpili politycznie lub zbrojnie przeciw systemowi niewolniczemu. Walka Kościoła polega na czymś innym. Jeżeli przez naukę Chrystusa zmienisz duchowo wnętrze człowieka, to on sam uwolni swoich niewolników. Jeśli zmienisz duchowo odpowiednią ilość obywateli Imperium, oni będą oddziaływać duchowo na ludzi systemu, jako rodzice, żony, synowie i córki, znajomi i sąsiedzi. Wtedy system będzie zwalniał uścisk podatkowy, niewolniczy itp. Tak było właśnie w Imperium Rzymskim. Ale to przy okazji, bo planem Bożym jest, by ludzie nawracali się i odnawiali duchowo, a przechodząc próby wiary, wyrabiali cnoty i pokonywali wady. By w Duchu Świętym kształtowali się na obraz Chrystusa i tak okazali się godnymi nieśmiertelności.

Aby zamknąć te wywody wnioskiem: trzeba słuchać władzy świeckiej we wszystkim, co nie koliduje z Bożym planem zbawienia. Przykład: jeśli cezar nakazuje zabić bliźniego na wojnie, to mam zabić? Nie, bo odbieram w ten sposób zbawienie sobie i bliźniemu, który zabity, pewnie umrze w grzechu ciężkim. Skoro nakaz władzy uderza w Boży plan zbawienia, to nie mogę go spełnić. Inny przykład: ktoś jest ginekologiem i władza nakaże mu wykonywać aborcje pod groźbą utraty prawa do zawodu lub nawet życia. Co wtedy? Musi odmówić, bo pozbawia się zbawienia. Jeszcze inny przykład: Władza zarządzi przymusowe "kolonie" dla dzieci w wieku szkolnym. "Kolonie" w duchu LGBT. Czy rodzic ma posłuchać władzy? Nie, bo dziecko zostanie zdeprawowane moralnie i w przyszłości z tegoż powodu porzuci Kościół i zbawienie wieczne. Znowu więc władza uderzyłaby tu w Boży plan zbawienia. Itd., itp. Natomiast to, że płacimy podatki czy nawet tolerujemy niewolniczy system nie pozbawia nikogo zbawienia. Trzeba rozumieć priorytety. I kierować się większym dobrem. Dobro chwilowe jest mniejsze niż dobro wieczne. Nie należy więc walczyć o dobro chwilowe (np. podatki i niewolnictwo) KOSZTEM dobra wiecznego (zbawienie jak największej ilości ludzi).


Śr sie 28, 2019 10:18 pm
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2 ] 


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL